کوتاه کننده حرفه ای لینک لای


« آسان کوتاه کن »

با کشیدن و رها کردن دکمه زرد رنگ زیر با نام کوتاه کن به نوار بوکمارک مرورگر سیستم خود، می‌توانید بدون مراجعه به این سایت، آدرس هر وبسایت یا صفحه اینترنتی را در هنگام مشاهده همان سایت یا صفحه با کلیک بر همین لینک کوتاه کن موجود در بوکمارک خود براحتی با یک کلیک کوتاه کنید.کوتاه کن